©2014-2018, VIỄN THÔNG CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 058, Đường Hoàng Đình Giong, P.Hợp Giang, TP Cao Bằng
Điện thoại: 0263.856.666